keskiviikko 3. lokakuuta 2012

Kirkastamo-hanke (ESR) on saanut myönteisen rahoituspäätöksen!

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun hallinnoima ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Joensuun seudun kehittämisyhtiö JOSEK Oy:n rahoittama Kirkastamo-hanke (ESR) on saanut myönteisen rahoituspäätöksen. Hanketta toteutetaan ajalla 1.9.2012 - 31.3.2013.

Kirkastamon uutisia voit seurata blogista: http://kirkastamo.blogspot.fi/

maanantai 25. kesäkuuta 2012

Julkaisu: Pohjois-Karjalan luovat yhdistykset

Zirpus Design

Tässä selvityksessä esitellään Pohjois-Karjalan kulttuuri- ja luovien alojen yhdistysten toimintaa ja aluevaikuttavuutta maakunnan alueella. Lisäksi selvityksessä pyritään syventämään tietämystä muun muassa yhdistysten olemuksesta ja rajapinnoista tuomalla samalla näkyvyyttä koko yhdistyskentälle. Vastaavanlaista yhdistysluetteloa ei ole Pohjois-Karjalan luovien alojen yhdistyksistä aikaisemmin tehty.

Selvitys on syntynyt osana Kortteli 48 – luova osaamisyhteisö -hankkeen toimintaa. Kortteli 48 oli Joensuun kaupungin hallinnoima ja Joensuun seudun ja Keski-Karjalan alueellisen Koheesio- ja kilpailukykyohjelman rahoittama KOKOhanke, joka toimi ajalla 1.3.2011–31.3.2012.

Selvitys on ladattavissa (pdf) osoitteesta: http://publications.theseus.fi 

tiistai 19. kesäkuuta 2012

Kortteli 48 - luova osaamisyhteisö

Kortteli 48 - luova osaamisyhteisö: Loppuraportti (2011-2012)

Zirpus Design
Tämä julkaisu on Kortteli 48 – luova osaamisyhteisö -hankkeen loppuraportti ja siinä kuvataan hankkeen toiminta yhden vuoden toimintakauden ajalta. Kortteli 48 oli Joensuun kaupungin nuorisotoimen hallinnoima ja Joensuun seudun ja Keski-Karjalan alueellisen Koheesio- ja kilpailukykyohjelman rahoittama KOKO-hanke. Hankkeen tavoitteena oli tehdä Joensuun keskuskorttelista kulttuuri-, nuoriso- ja luovien alojen alueellinen keskittymä. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä olivat Joensuun seudun kulttuuri- ja nuorisoalojen toimijat sekä näiden muodostamat miniklusterit. Hankkeen tarkoituksena oli käynnistää prosessi, jonka lopputuloksena kortteli 48:ssa sijaitsee vahva luovien toimialojen sekä nuoriso- ja kulttuuripalveluiden keskittymä.

Loppuraportti on ladattavissa osoitteesta: http://publications.theseus.fi

torstai 7. kesäkuuta 2012

KuTu - Kulttuurista tulevaisuutta

KuTu - Kulttuurista tulevaisuutta: Loppuraportti (2011-2012)

Zirpus Design

KuTu - kulttuurista tulevaisuutta -hanke oli PKAMK:n hallinnoima ja Joensuun seudun ja Keski-Karjalan alueellisen Koheesio- ja kilpailukykyohjelman rahoittama KOKO-hanke, joka toteutettiin yhteistyössä Joensuun kaupungin nuorisotoimen, Itä-Suomen yliopiston ja PKAMK:n Kortteli 48 – luova osaamisyhteisö ja Joensuun Popmuusikoiden Elävä Ilosaari -hankkeiden kanssa. Hankkeiden keskiössä oli Joensuun keskustan kehittäminen eläväksi toimintakokonaisuudeksi. KuTu – kulttuurista tulevaisuutta -hanke keskittyi Pohjois-Karjalan luovien alojen monipuoliseen kehittämiseen. Hankkeen aikana osallistuttiin valtakunnalliseen luovien alojen kehittämistyöhön, Joensuun seudun kulttuuri-, nuoriso ja luovien alojen kehittämistoiminnan koordinoimiseen ja Itä-Suomi yhteistyön tiivistämiseen. Tässä julkaisussa esitellään hankkeen toimenpiteitä ja tuloksia. 

Loppuraportti on ladattavissa osoitteesta: http://publications.theseus.fi

KOKO Luova Pohjois-Karjala II

KOKO Luova Pohjois-Karjala II: Loppuraportti (2010-2011)

Zirpus Design

Luova Pohjois-Karjala II -hanke oli PKAMK:n hallinnoima ja Joensuun seudun ja Keski-Karjalan alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman rahoittama KOKO-hanke, jonka tavoitteena oli luovien alojen kokonaisvaltainen kehittäminen sekä aluevaikuttavuuden lisääminen. Hankkeen toteuttajina olivat Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate, Stone Pole Oy:n Suomen Kivikeskus ja Outokummun kaupungin Vanha Kaivos.  PKAMK:n hallinnoiman toimenpiteen päätavoitteena oli valtakunnallisen KOKO Luovien alojen teemaverkoston tuottamien toimenpiteiden alueellinen koordinointi, osallistuminen ja tiedottaminen valtakunnallisen verkoston toiminnasta sekä kansallisista ja kansainvälisistä luovien alojen kehittämis-, koordinointi- ja koulutustilaisuuksista. Julkaisussa kuvataan hankkeen toimenpiteitä ja tuloksia. 

Julkaisu on ladattavissa osoitteesta: http://publications.theseus.fi/

keskiviikko 6. kesäkuuta 2012

KOKO aluekehittämisen välineenä Pohjois-KarjalassaJulkaisu: KOKO aluekehittämisen välineenä Pohjois-KarjalassaZirpus Design


Julkaisu on katsaus neljään luovan alojen KoKo-hankkeeseen, joiden toimenpiteet kohdistuivat Pohjois-Karjalaan ja joiden rahoituksesta vastasi Joensuun seudun ja Keski-Karjalan alueellinen Koheesio- ja kilpailukykyohjelma. Vuosina 2011–2012 toteutetut Kortteli 48 – luova osaamisyhteisö ja Elävä Ilosaari -hankkeet muodostivat kehittyvä kaupunkitila -teeman, ja niissä keskityttiin Joensuun kaupunkikeskustan kehittämiseen Kortteli 48:n ja Ilosaaren osalta. Tämän lisäksi vuosina 2010–2011 toteutettu luova Pohjois-Karjala II ja vuosina 2011–2012 toteutettu Kutu – kulttuurista tulevaisuutta -hankkeet keskittyivät Pohjois-Karjalan luovien alojen kehittämiseen.

Julkaisu on ladattavissa (pdf) osoitteesta: http://publications.theseus.fi

keskiviikko 18. huhtikuuta 2012

Kirkastamo herätti valtakunnallista kiinnostusta

Innovative & creative cities and people SUMMIT 11.-12.4.2012, Porvoo

Innovaatioverkosto, Luovien alojen verkosto, Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Posintra Oy järjestivät yhdessä kevään innovatiivisimman ja luovimman kevättapaamisen Porvoossa, jossa teemana oli luova kaupunki. Puhujavieraina olivat professori Robert Kloosterman Amsterdamin yliopistosta, professori Ari Hynynen TTY:ltä, projektipäällikkö Antti Lippo Green Building Council Finlandista, Espoon kaupungin kulttuurijohtaja Georg Dolivo ja suurlähettiläs Bruce Oreck, Yhdysvaltain Suomen suurlähetystöstä.

Porvoo SUMMITin tapahtuma-areenana oli valmistumassa oleva Porvoon Taidetehdas. SUMMITiin osallistujina pääsimme etuoikeutetusti tutustumaan sisustus- ja viimeistelyvaiheessa olevaan taloon. Lisätietoja: www.taidetehdas.fi

Ohjelmassa oli myös Innovaatioverkoston, Luovien alojen verkoston, Luova Suomen ja Luova tila -yhteistyöfoorumin verkostotapaamiset. SUMMITiin osallistui innovatiivisia ja luovia aluekehittäjiä ympäri Suomea. 

Lue lisää Luova Suomi sivuilta:  Innovatiivinen ja luova kaupunkikehitys sekä verkostot kohtasivat Porvoo SUMMITissa http://www.luovasuomi.fi/article/1183.


Kirkastamosta valtakunnallinen toimintamalli?

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Niina Hattunen esitteli verkostotapaamisessa KuTu - kulttuurista tulevaisuutta -hankkeessa (2011-2012) toteutetun Kirkastamo-pilotin. 

Kirkastamo on uusi ja erilainen toimintatapa, jonka keskeisenä tavoitteena on kulttuuri- ja luovien alojen toimijoiden, yritysten ja itsensä työllistäjien alkuvaiheen yritys- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen. Toimintatapana on asiakaslähtöisyys, joka pohjautuu luottamukseen, sitoutumiseen ja pitkäjänteiseen neuvontaprosessiin. Joustavaa organisaatiota ja pidempään yhteiseen sitoutumiseen sopivaa mallia tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän.  

Kirkastamo prosessi on osallistuville yrityksille ja itsensä työllistäville sparrausta ja kynnyksen yli johdattamista, ja tavoitteena on yritysten ja itsensä työllistäjien omien kehitystavoitteiden kirkastaminen sekä jatkopolun löytäminen. Yritysten ohella elinkeinotoimintaa harjoittavat yhdistykset ja työryhmät sekä opiskelujensa ohella yritystoimintaa suunnittelevat opiskelijat ovat voineet osallistua pilottivaiheen toimintaan samoin kriteerien. 

Kirkastamon toimintatapaan sisältyy erityisen vahvasti monialainen yhteistyö, ketteryys ja valtakunnallinen monistettavuus. Kirkastamo on palvelu, joka täydentää muuta yrityksille suunnattua perusneuvontaa. Sen tavoitteena on alkuvaiheen yritys- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen ja ensivaiheen tunnusteleva-neuvonta, jonka pääpaino on suunnitelmien kirkastamisessa. 

Kirkastamolle ollaan parhaillaan hakemassa KOKO-hankkeessa toteutetun pilottivaiheen jälkeistä jatkorahoitusta, jolloin pohjoiskarjalaisesta mallista voitaisiin monistaa valtakunnallinen toimintatapa. Kirkastamo herätti paljon kiinnostusta valtakunnallisten verkostojen jäsenissä.