torstai 7. kesäkuuta 2012

KuTu - Kulttuurista tulevaisuutta

KuTu - Kulttuurista tulevaisuutta: Loppuraportti (2011-2012)

Zirpus Design

KuTu - kulttuurista tulevaisuutta -hanke oli PKAMK:n hallinnoima ja Joensuun seudun ja Keski-Karjalan alueellisen Koheesio- ja kilpailukykyohjelman rahoittama KOKO-hanke, joka toteutettiin yhteistyössä Joensuun kaupungin nuorisotoimen, Itä-Suomen yliopiston ja PKAMK:n Kortteli 48 – luova osaamisyhteisö ja Joensuun Popmuusikoiden Elävä Ilosaari -hankkeiden kanssa. Hankkeiden keskiössä oli Joensuun keskustan kehittäminen eläväksi toimintakokonaisuudeksi. KuTu – kulttuurista tulevaisuutta -hanke keskittyi Pohjois-Karjalan luovien alojen monipuoliseen kehittämiseen. Hankkeen aikana osallistuttiin valtakunnalliseen luovien alojen kehittämistyöhön, Joensuun seudun kulttuuri-, nuoriso ja luovien alojen kehittämistoiminnan koordinoimiseen ja Itä-Suomi yhteistyön tiivistämiseen. Tässä julkaisussa esitellään hankkeen toimenpiteitä ja tuloksia. 

Loppuraportti on ladattavissa osoitteesta: http://publications.theseus.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti