keskiviikko 25. tammikuuta 2012

Elävä Ilosaari -sivusto on avattu!

ILOSAARI HERÄÄ HENKIIN
  • Uusi tapahtuma Lunta Ilosaaressa 11. helmikuuta
  • Ilosaarelle oma verkkosivusto
  • Kaupunkilaiset mukana saaren kehittämisessä

Pielisjoen tunnetuimman saaren, Joensuun keskustassa sijaitsevan Ilosaaren, käytöstä ja kunnostamisesta on viime vuosina käyty vilkasta keskustelua. Saaren kunnostamisen yleissuunnitelma valmistui 2008.

Meneillään olevan Joensuun keskustan osayleiskaavan tarkistamisen ohella Ilosaarta on kehitetty myös sisällön kannalta. Joensuun Popmuusikot ry:n hallinnoima Elävä Ilosaari -hanke on ideoinut yhdessä kaupunkilaisten ja projektin yhteistyötahojen kanssa erilaisia tapahtumia ja ohjelmasisältöä saareen. Kaupunkilaisille suunnatun kyselyn perusteella on synnytetty uusi Ilosaarta esittelevä verkkosivusto www.ilosaari.fi sekä perustettu talvitapahtuma Lunta Ilosaaressa. Verkkosivulla esitellään saaressa tapahtuvaa ohjelmaa, palveluita ja toimintoja sekä opastetaan tapahtumajärjestäjiä Ilosaaren käytössä. Talvitapahtuma Lunta Ilosaaressa järjestetään lauantaina 11. helmikuuta.

Uusi verkkosivusto kertoo ajankohtaiset kuulumiset

Elävä Ilosaari -hanke avasi uuden Ilosaaren toimintoja ja ohjelmaa esittelevän verkkosivuston osoitteessa www.ilosaari.fi. Ilosaaren infoa ylläpitävä sivusto palvelee kaupunkilaisia, matkailijoita ja tapahtumajärjestäjiä. Nettisivuston ja sivustolla sijaitsevan tapahtumakalenterin ylläpidosta vastaa Joensuun Popmuusikot ry, joka pyytää tapahtumajärjestäjiä ilmoittamaan Ilosaaren tapahtumansa yhdistyksen tiedottajalle sähköpostilla petri.varis@ilosaarirock.fi.

Verkkosivusto kehitettiin muun muassa hankkeen teettämän kaupunkilaiskyselyn palautteen pohjalta. Kyselyssä yli viideltäsadalta joensuulaisilta tiedusteltiin mielipiteitä ja ehdotuksia Ilosaaren kehittämiseen. Kyselyn mukaan kaupunkilaiset kokevat Ilosaaren tärkeäksi paikaksi ja saarta tulisi kehittää entistä puistomaisempaan suuntaan.
Yksi esille nousseista toiveista oli, että Ilosaaren tapahtumista ja palveluista tulisi tiedottaa keskitetysti. Tähän toiveeseen uusi verkkosivusto pyrkii vastaamaan.

Ilosaari oli käsittelyssä myös lokakuussa Joensuu Design Week 2011 -tapahtuman ohessa järjestetyissä työryhmissä sekä AKI Living Labin kehittämässä Cafe Joensuu -foorumissa. Kyselyn ja työryhmien ideointipäivän tulokset ovat nähtävissä uusilla Ilosaaren verkkosivuilla.

- Selkeästi näyttää siltä, että Ilosaaresta halutaan kaupunkilaisten yhteinen puistomainen olohuone. Peruspalveluita vessoista jäätelökioskiin kaivataan, kuten myös uusia tapahtumia. Tällä hetkellä tapahtumat keskittyvät kesän konsertteihin, mutta selkeästi kysyntää olisi ympärivuotiselle ja hyvinkin erityyppisille tapahtumille. Toivottavasti uusi verkkosivu ja esimerkiksi Lunta Ilosaaressa houkuttelevat tapahtumajärjestäjiä käyttämään hienoa tapahtumapaikkaa hyväkseen, toivoo Leinonen.

Lisätiedot: www.ilosaari.fi

Verkkosivusto ja Elävä Ilosaari -hanke
Toiminnanjohtaja Markku Pyykkönen
markku@ilosaarirock.fi
050 354 9068

Lunta Ilosaaressa -tapahtuma
Tuottaja Kaisu Leinonen
kaisu.leinonen@ilosaarirock.fi
050 567 1807

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti