torstai 29. joulukuuta 2011

Kaupunkilaiskysely joensuulaisille puutalokorttelista ja Ilosaaresta

Valokuva: Rami Saarikorpi

Joensuun Popmuusikot ry:n Elävä Ilosaari ja Joensuun kaupungin ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun Kortteli 48 - luova osaamisyhteisö -hankkeet toteuttivat Joensuun puutalokortteliin ja Ilosaareen liittyvän kyselytutkimuksen, jonka kohderyhmänä olivat Joensuun asukkaat. Puutalokorttelilla tarkoitetaan Ranta-, Suvanto- ja Torikadun korttelissa sijaitsevia puutaloja, joissa työskentelee monia kulttuuri- ja nuorisoalan toimijoita.

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää kaupunkilaisten mielipiteet puutalokortteliin ja Ilosaareen liittyvien toiveiden ja kehittämisideoiden osalta. Lisäksi kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa korttelin toimijoiden tunnettavuutta kaupunkilaisten keskuudessa.

Kyselytutkimus toteutettiin aikavälillä 11.11. - 30.11.2011. Tutkimusmenetelmänä oli puhelinhaastatteluin toteutettu kysely, jossa kerättiin 500 vastaajan kokoinen, Joensuun luonnollista ikä- ja sukupuolijakaumaa vastaava otos. 

Tiivistelmä tuloksista puutalokorttelin osalta

Yleisistä kulttuuripalveluista joensuulaiset kertoivat käyttävänsä ja vierailevansa kaikkein useimmin kirjastoissa, messuilla ja markkinoilla, festivaaleilla ja kesätapahtumissa, sekä elokuvateatterinäytöksissä. Kun vastaajille lueteltiin muutamia Joensuussa toimivia kulttuuri- ja tapahtumapaikkoja, niin kaikkein tyytyväisimpiä näistä toimijoista kaupunkilaiset kertoivat olevansa Taitokorttelin ja Carelia-salin palveluihin.

Kyselyyn vastanneista joensuulaisista
54 % on käynyt tai vieraillut puutalokorttelissa viimeisten 12 kuukauden aikana. Useimmiten puutalokorttelissa vierailun syynä oli se, että he ovat asioineet asiakkaana siellä jonkun toimijan luona, tai että he ovat olleet siellä kävelyllä tai ohikulkumatkalla. Sen sijaan 24 % kaupunkilaisista kertoi, ettei ole koskaan käynyt puutalokorttelissa.

Kyselyn perusteella selvisi, että joensuulaiset eivät tunne puutalokorttelissa olevia toimijoita kovinkaan hyvin. Kun vastaajia pyydettiin pisteyttämään puutalokorttelin toimijat tunnettavuuden perusteella (1=en tunne lainkaan…4=tunnen erittäin hyvin), niin korkeimmat tunnettavuuspisteet saivat PKKY – Niittylahden ammattiopisto, Joensuun Popmuusikot, Hasanniemen teatteri/Turpatalli ja Unicef-myymälä.


Mikäli puutalokorttelit säilytetään ja niiden toimintaa kehitetään, niin selkeästi eniten kaupunkilaiset katsoivat siinä tapauksessa voivansa käyttää alueella kahvila- ja ravintolapalveluja. Lisäksi muita suosituimpia palveluita olisivat sosiaali- ja terveyspalvelut, myymälät sekä erilaiset harrastustilat.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti