perjantai 30. joulukuuta 2011

Kaupunkilaiskysely joensuulaisille Ilosaaresta

Joensuun Popmuusikoiden hallinnoima Elävä Ilosaari -hanke toteutti marraskuussa 2011 kaupunkilaiskyselyn, jonka tavoitteena oli saada selville joensuulaisten ajatukset ja toiveet Ilosaareen liittyen. Kysely toteutettiin puhelinhaastatteluna ja tutkimusta varten haastateltiin 503 joensuulaista henkilöä. Haastateltavat valikoitiin Joensuun luonnollista väestöjakaumaa mukaillen.

Vekararokki
 Valokuva: www.ilosaarirock.fi

Kysely osoitti, että Ilosaari on monelle joensuulaiselle tuttu paikka ja 71 prosenttia vastaajista oli käynyt Ilosaaressa viimeisen 12 kuukauden aikana. Nuorison (15–24 -vuotiaat) päällimmäinen syy Ilosaaressa käymiseen oli ajan viettäminen kavereiden kanssa ja yli 65-vuotiaille päiväkävelyt. Ulkoilmakonserteissa ilmoitti käyneensä kaikkien ikäluokkien vastaajat. Monet vastaajista olivat myös käyneet Ilosaaressa sijaitsevassa Kerubissa syömässä tai keikalla. Uiminen, kalastaminen tai melonta eivät sen sijaan olleet tuoneet vastaajia montaa kertaa Ilosaareen.

Noin kolmannes haastatelluista ei ollut käynyt Ilosaaressa viimeisen 12 kuukauden aikana, koska Ilosaaressa ei ole ollut heitä kiinnostavia tapahtumia tai palveluita. Lähinnä eläkeikäiset haastateltavat olivat sitä mieltä, ettei Ilosaaressa ole heidän ikäisilleen sopivia palveluita. 

Joen Yö ja Ilovaarirock osoittautuivat tutkimuksen perusteelle tutuimmiksi Ilosaaressa järjestetyiksi tapahtumiksi. Myös talvella 2011 ollut avantouinnin SM-kilpailut oli joensuulaisille tuttu tapahtuma. Pienempien harrastuspiirien tapahtumat kuten Hot Rod Drivers – jenkkiautotapahtuma ja moottoripyöräharrastajien The Mopot Show olivat vastaajille suhteellisen tuntemattomia. 

Haastatteluissa tiedusteltiin myös miten hyvin joensuulaiset tuntevat kulttuurikeskus Karjalantalon ja ravintola Kerubin tarjoamat palvelut. Annetuista vaihtoehdoista Kerubin livekeikat ja ruokapalvelut (lounas ja ala carte) osoittautuivat tunnetuimmiksi Kerubin tuottamiksi palveluiksi, kun taas Kerubissa perjantaisin järjestettävä Säröperjantai on vielä aika tuntematon konsepti. Parhaiten Kerubin näyttää tutkimuksen perusteella tuntevan 15 – 34 –vuotiaat joensuulaiset.

Haastattelututkimus osoitti, että Ilosaari on tärkeä paikka joensuulaisille ja siellä tulisi järjestää monipuolisesti tapahtumia ympäri vuoden. Osa joensuulaisista on sitä mieltä, että Ilosaaren kunnostaminen lisäisi matkailullista vetovoimaa, mutta myös Joensuun houkuttelevuutta asuinpaikkana.

Kaupunkilaiset ovat tutkimuksen perusteella vahvasti sitä mieltä, ettei Ilosaaren luontoarvoja eikä Kaluvirran luontoarvoja saisi heikentää vaikka liikenteelliset haasteet niin vaatisivatkin. Aluetta olisi kehitettävä entistä enemmän puistomaisempaan suuntaan ja saareen kaivattaisiin lisää saniteettitiloja uimarannan ja puiston käyttäjiä varten. Myös saaren perusvalaistusta tulisi kohentaa. 

Kaupunkilaisten toiveena olisi saada Ilosaareen erilaisia tapahtumia, kunnolliset pysäköintipaikat polkupyörille, hyvä uimaranta ja pukuhuonetilat uimareille. Myös jäätelökioskia ja erilaisten ulkopelien vuokrausta toivottiin. Monien vastaajien toivelistalla oli myös kesäterassi, joka tosin jo nykyisellään toimii ravintola Kerubin ylläpitämänä.

Useimmiten tieto Ilosaaren tapahtumista ja palveluista on saatu paikallislehden ilmoituksesta tai kaverilta, mutta myös tapahtumien julistemarkkinointi osoittautui yhdeksi hyväksi tapahtumamarkkinoinnin keinoksi. Alle 35-vuotiaiden keskuudessa yhteisöpalvelu Facebook on suosittu tietokanava, mutta kaikista vastaajista vain noin kolmannes ilmoitti saavansa tiedon tapahtumista Facebookin kautta. Annettujen vaihtoehtojen ulkopuolelta vastauksiksi lueteltiin muun muassa Joensuun kaupungin tapahtumakalenteri ja eri tapahtumien internet-sivut.

Myös jatkossa tieto Ilosaaren tapahtumista ja palveluista toivottiin saatavan lehti-ilmoitusten kautta. Kuitenkin nettisivusto, johon koottaisiin kaikki Ilosaaren tapahtumat, tilaisuudet ja palvelut, tuntuisi vastausten perusteella olevan hyvä tiedottamisen kanava. 


Lisätietoa Ilosaaren kyselystä antaa Joensuun Popmuusikot ry:n Kaisu Leinonen: www.popmuusikot.fi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti